gang tay boxing

bang quan tay

boxing

BẢO HỘ ĐẦU TITLE CLASSIC FACE PROTECTOR HEADGEAR

BẢO HỘ ĐẦU TITLE CLASSIC FACE PROTECTOR HEADGEAR

PRODUCT SKU:
2,200,000VND
Tiêu đề
THÊM VÀO GIỎ
MUA NGAY

Mô tả

  • Padded, molded plastic face bar
  • Super light weight
  • Adjusts at top, back and under chin
  • Soft, smooth inside liner

Bình luận