gang tay boxing

bang quan tay

boxing

ĐÍCH ĐÁ FAIRTEX LIGHT WEIGHT THAI KICK PADS

ĐÍCH ĐÁ FAIRTEX LIGHT WEIGHT THAI KICK PADS

2,500,000₫

Mô tả


ĐÍCH ĐÁ FAIRTEX LIGHT WEIGHT THAI KICK PADS

100g lighter per pad than #KPLC2 standard kick pads.

Extra padding for forearm support. New Padding inside to increase durability.

Made from ocourless microfibre material.

Bình luận

Sản phẩm khác